Dlaczego lekarze pierwszego kontaktu nie mają wystarczającej liczby skierowań?

Spisu treści:

Dlaczego lekarze pierwszego kontaktu nie mają wystarczającej liczby skierowań?
Dlaczego lekarze pierwszego kontaktu nie mają wystarczającej liczby skierowań?
Anonim

Mój lekarz powiedział mi, że nie ma już skierowań i muszę poczekać do połowy kwietnia. Dlaczego lekarze pierwszego kontaktu nadal odmawiają skierowań pod pretekstem, że ich zabrakło? Czy mamy prawo do osobistego skierowania? Jak mogę czekać dłużej niż miesiąc, kiedy potrzebuję teraz fizjoterapii?

Lekarze rodzinni i specjaliści mają ściśle określoną liczbę skierowań lekarskich: na badanie i konsultację z lekarzem specjalistą (blok. MOH-NHOC nr 3), skierowania lekarskie na czynności wysokospecjalistyczne (blok. MOH-NHOK nr 3A) oraz na badania medyczno-diagnostyczne (bl. MOH-NHOK nr 4) za każdą ćwiartkę, które należy wydać szybko i zgodnie z potrzebami pacjentów. Ograniczenie to narzuca fakt, że NFZ dysponuje ściśle określonymi środkami finansowymi, zgodnie z przyjętą przez Zgromadzenie Narodowe Ustawą o Budżecie Skarbu Państwa.

Nie ma ograniczeń co do liczby kierunków używanych w ciągu roku. Jednak to lekarz oceni potrzebę wystawienia skierowania na badania i badania w zależności od stanu pacjenta – czy jest to pilne, czy można je odłożyć w czasie… W przypadku braku skierowań, dostawca skierowań ambulatoryjna opieka medyczna ma możliwość wystąpienia do dyrektora RROK z uzasadnionym wnioskiem o udzielenie dodatkowej liczby kierunków.

Popularny temat.