Czy można wydać zaświadczenie w celu tymczasowego zastąpienia karty EKUZ?

Czy można wydać zaświadczenie w celu tymczasowego zastąpienia karty EKUZ?
Czy można wydać zaświadczenie w celu tymczasowego zastąpienia karty EKUZ?
Anonim

Jak możemy uzyskać zaświadczenie o czasowej wymianie karty EKUZ? Mieszkamy w Niemczech i odwiedza nas moja mama. Musiał pozostać w szpitalu przez dwa dni w celu leczenia infekcji koronawirusem i chcą tego dokumentu

Neli Hristova, miasto Wielkie Tyrnowo

O ile wynika z dostarczonych przez Ciebie informacji, Twoja matka nie posiadała ważnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w momencie nagłego wypadku i/lub pilnej opieki medycznej udzielonej podczas tymczasowego pobytu w Niemcy.

W takim przypadku administracja odpowiedniej placówki medycznej lub instytucji ubezpieczeniowej w Niemczech może złożyć oficjalny wniosek do Narodowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych (NHIF)/Regionalnego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych (RHIF), listownie lub za pomocą odpowiedni formularz, w celu wysłania Zaświadczenia o czasowym zastąpieniu NFZ (numer faksu NFZ: +359 2 965 9124; e-mail: [email protected]).

Okres ważności certyfikatu obejmuje okres niezbędnego leczenia, ale nie dłużej niż dwa miesiące. NFZ lub NFZ powinien przesłać wymagane zaświadczenie do placówki medycznej (lub instytucji ubezpieczeniowej), która poświadczy, że leczenie będzie na koszt NFZ - tylko w przypadkach, gdy pacjent ma stałe prawo do ubezpieczenia zdrowotnego w Bułgarii.

Inną możliwością jest złożenie, za pośrednictwem osoby upoważnionej, wniosku o wydanie zaświadczenia o czasowej wymianie EKUZ (certyfikat EKUZ) w Regionalnym Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych (HIIF) w miejscu zamieszkania.

Wnioskowi musi towarzyszyć dokumentacja medyczna ze szpitala wskazująca datę rozpoczęcia i zakończenia leczenia. Aplikacja publikowana jest na stronie internetowej NFZ - menu "Dla obywateli" - link "Wydanie EKUZ". Aby uzyskać więcej informacji w związku ze złożeniem wniosku, możesz również skontaktować się z odpowiednim RZOK.

Jeżeli Twoja matka płaci za świadczoną opiekę medyczną, ma prawo złożyć do kierownika NFZ wniosek o zwrot kosztów zgodnie z art. 25 Rozporządzenia (WE) nr 987/2009 na wydatki poniesione na usługi medyczne na terytorium innego kraju.

Wniosek wraz z załączoną do niego wymaganą dokumentacją można złożyć w Centrum Krajowego Funduszu Ubezpieczeń Zdrowotnych (adres: ul. Wojewódzki Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych (РОЗОК) lub pocztą (ze względu na charakter informacji zawartych we wniosku zalecamy przy wysyłaniu pocztą list polecony z potwierdzeniem odbioru).

Informacje o procedurze i niezbędnych dokumentach, które należy dołączyć do wniosku, publikowane są na stronie internetowej NFZ w dziale „Współpraca międzynarodowa” – link „Integracja europejska” – podlink „Zwrot kosztów poniesionych przez służbę zdrowia ubezpieczonych"obywateli udzielających pomocy medycznej w nagłych wypadkach i pilnie potrzebnej pomocy medycznej podczas pobytu w innym kraju UE".

Popularny temat.